GĀDĀ PAR DROŠU VIDI SAVĀ UZŅĒMUMĀ KOPĀ AR FN-SERVISS KOMANDU! DARBA AIZSARDZĪBA UN DAUDZ CITU PIEDĀVĀJUMU!

www.fnserviss.lvLai rūpētos ne tikai par uzņēmuma efektīvu darbību, bet arī par drošu darba vidi tā darbiniekiem, jārod efektīvi risinājumi.

Ja Jūsu uzņēmumā šajā brīdī ir svarīgi darba vides riska faktori un to novērtēšana, sistēmas organizēšana, darba vides iekšējā uzraudzība un citi līdzīgi pakalpojumi, svarīgi izvēlēties profesionālu šo pakalpojumu sniedzēju.

Viens no vadošajiem uzņēmumiem drošības sfērā Baltijā ir Fn-Serviss. Šī uzņēmuma darbības sfēras – ugunsdrošība, drošības sistēmas, kā arī darba aizsardzība. Būtiski, ka Fn-Serviss speciālisti izveidos un veiks tieši konkrētā uzņēmuma darbības specifikai atbilstošākos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sniegs vajadzīgās konsultācijas.

Fn-Serviss piedāvātie darba aizsardzības pakalpojumi ietver gan dažādu veidu ieteikumus, gan vizītes un apsekošanas, gan konsultācijas par vajadzīgo aprīkojumu, kā arī par darba tiesiskajām attiecībām un organizatoriskajiem jautājumiem. Atkarībā no konkrētā uzņēmuma specifikas tiek veikta darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, kā arī citas aktivitātes.

Svarīgs uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fn-Serviss sniedz konsultācijas arī šajā jomā. Tajās ietverti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits , valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana , un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem . Tāpat tiek nodrošināta arī atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

NEPIECIEŠAMS CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNS? TO IZVEIDI UZTICI PROFESIONĀĻIEM!

Darba aizsardzība – vēl viens Fn-Serviss piedāvājums. Šie darba drošības kursi ilgst 60 stundas un to laikā tiek iegūtas pamatzināšanas par būtiskākajiem ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem. Būtiski, ka pēc šo kursu sekmīgas pabeigšanas, var pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus. Darba aizsardzība ir būtisks faktors jebkurā uzņēmumā.

Ja uzņēmumā nepieciešama ugunsdrošības signalizācija, atkarībā no uzņēmuma specifikas, tiks piedāvāta atbilstošākā .

Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt nelielos objektos. Šīs signalizācijas iekārtas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām (cilpām), kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu, kurā radies ugunsgrēks vai bojājums. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru . Būtiski arī, ka automātiskās ugunsdzēsības drošības sistēmas ir viens no svarīgākajiem argumentiem pie apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.

Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena būtiska lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos uzņēmumos. Vajadzības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss profesionāļu komanda! Ielūkojieties Fnserviss.lv  piedāvājumā, kas pēc nepieciešamības Jūsu uzņēmumā veiks dažāda veida pasākumus – darba drošība, vides aizsardzība u.c.