DROŠĪBAS SPECIĀLISTS AR VAIRĀK NEKĀ 10 GADU PIEREDZI FN-SERVISS

fnserviss.lv rigaKvalificēti FN-Serviss profesionāļi piedāvā gan konsultācijas, apmācības uzņēmumu darba drošības speciālistiem, kā arī klientiem piedāvā dažādus drošības sistēmu variantus, kas sniegs iespēju strādāt sakārtotā, drošā darba vidē. Plašajā pakalpojumu izvēlē ietverti gan ar darba aizsardzību tiešā mērā saistīti pakalpojumi, kā ugunsdrošība, darba vides risku novērtējums un dažāda veida signalizācijas. Uzņēmuma mājaslapā iespējams kārtīgi izpētīt visus sniegtos pakalpojumus un piemeklēt uzņēmuma nepieciešamībai vispiemērotāko.

 Konsultācijas un instruktāžas darba drošībā un aizsardzībā, darba vides iekšējā pārbaude, kā arī citi risinājumi. Kompetentā institūcija FN-Serviss piedāvā pamata līmeņa jeb 60 stundu darba aizsardzības apmācības. Apmācības paredzētas iestādes darba aizsardzības speciālista kompetences celšanai, kursu laikā iegūs zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem. Kā piemēram, darba vides risku iespaids, novērtēšana un novēršana, vispārīgie darba aizsardzības jautājumi un citi. Darba aizsardzības kursi un tēmas ir būtiskas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Uzņēmuma FN-Serviss servisa sortimentā ir arī darba aizsardzības konsultācijas, to laikā profesionāļi sniegs informāciju par darba aizsardzības normatīvajiem aktiem, standartiem, izskatīs Valsts darba inspekcijas sagatavotos pārbaudes aktus un noformēs rekomendācijas turpmākās darbības pilnveidošanas rekomendācijas.

Ugunsdrošība ir vēl viena pakalpojumu grupa, kas ir ietverta firmas FN-Serviss pārziņā. Ugunsdrošības instruktāža, kas ir obligāta prasība objekta valdītājam. Ugunsdrošības instruktāžas kursos iekļautas tādas tēmas kā ugunsgrēka attīstība telpās, dažādi bīstamības faktori, darbība ugunsgrēka apstākļos, tā dzēšana ar dažādiem ugunsdzēsības aparātiem u.c. Ar instruktāžas sīkāku izklāstu un izcenojumiem var iepazīties uzņēmuma mājaslapā www.fnserviss.lv. Turpat var atrast plašāku interesējošo informāciju par drošības sistēmas variantiem, ierīkošanu. Kā piemēram, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma jeb ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas komplektāciju, tehnoloģisko procesu administrēšana u.c. saistošajiem faktoriem. Piedāvājumā šādas ugunsdzēsības drošības un signalizācijas sistēmu iekārtas: FX, Unipos, Siemens u.c. Vajadzības gadījumā var kontaktēties ar FN-Serviss profesionāļiem tiešsaistes formā mājaslapā, kā arī kontaktējoties pa tālruņa numuru +371 67556799.