Kas ir līgumsods un kādos gadījumos tas ir jāmaksā?

kredītiJa saskaries ar dažādiem finansu darījumiem un maksājumiem ir vēlams rūpīgi pārzināt visus terminus, zināt kā arī pārzināt savas tiesības un pienākumus. Kas ir līgumsods? Kā pareizāk rīkoties, ja pēkšņi ir jāmaksā līgumsods? Zini savas tiesības un pienākumus.

Kad var tikt piemērots līgumsods? Esi zinošs, prātīgs un atbildīgs –

  • Līgumsods ir līgumā noteikta atlīdzība par to, ka viena no iesaistītajām pusēm nav pildījusi savas saistības;
  • Piemēram, līgumsods ir jāmaksā, ja kredīts ņemts būvniecībai un līgums paredz, ka ēka tiks nodota ekspluatācijā pēc noteikta laika, bet tas nav izdarīts, banka var piemērot līgumsodu par savlaicīgu noteikumu neizpildi;
  • Līgumsods klientam ir jāmaksā, arī tad, ja, piemēram, kredītņēmējs sniedzis nepatiesas ziņas par kredīta summas izlietošanu, ja īpašums, kas iegādāts kredītā, nav apdrošināts u.c.

Ņem vērā, ka Līgumsoda mērķis ir stimulēt saistību izpildi, jo banka piešķir aizdevumu konkrētam mērķim un ar konkrētiem nosacījumiem.

Jāuzsver, ka līgumsods, diemžēl, ir viens no visbiežāk pielietotajiem saistību tiesību pastiprināšanas veidiem blakus galvojumam, ķīlai (hipotēkai) un rokasnaudai. Izplatītākais veids ir līgumsoda noteikšana procentos no neizpildītās saistības vērtības (cenas). Lai nerastos līgumsods – veic maksājumus paredzētajā termiņā un aizņemies atbilstoši savai maksātspējai. Ja rodas neparedzētas finansiālas problēmas – meklē risinājumus attiecīgajā kredītiestādē  un neizvairies no atbildības.