Kredīts biznesam Hipotēku bankā

kredīts biznesamNepieciešams kredīts biznesam, bet paaugstinātu risku dēļ komercbankas neizsniedz aizdevumu vai arī jums ir ideja biznesam, ko vēlaties realizēt un kam nepieciešams finansējums? Iepazīstieties ar Hipotēku bankas piedāvātajiem aizdevumiem biznesam, kas pieejami valsts attīstības programmu ietvaros. Kredīts biznesam noderēs gan pavisam jauniem un nepieredzējušiem uzņēmējiem, kā arī biznesmeņiem un saimnieciskās darbības veicējiem ar pieredzi.

Hipotēku banka piedāvā sešus aizdevuma veidus, kas paredzēti biznesa attīstīšanai. Tie ir:

  • Starpa programma;
  • Mikrokreditēšanas programma;
  • MVU izaugsmes aizdevums;
  • Komersantu konkurētspējas uzlabošanas programma;
  • Apgrozāmie līdzekļi lauksaimniekiem;
  • Zemes iegādes kreditēšanas programma

Ar šo programmu palīdzību kredīts biznesam ir pieejams arī gadījumos, kad bankas paaugstinātu risku dēļ aizdevumu atsaka. To mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kuriem ir ekonomiski pamatoti izaugsmes plāni, bet ir paaugstināti riski un ierobežotas iespējas saņemt cita veida finansējumu.

Ar Hipotēku bankas piešķirto kredītu biznesam ir iespējams sasniegt ļoti atšķirīgus mērķus. Zemes iegādes kreditēšanas programma ir paredzēta lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei, bet Starta programmas mērķis ir atbalstīt personas, kam ir biznesa ideja – gan finansiāli, gan sniedzot nepieciešamās iemaņas un zināšanas biznesa uzsākšanai un vadīšanai. Tāpat ir pieejams arī kredīts biznesam, kura uzdevums ir palielināt apgrozāmos līdzekļus vai sniegt investīcijas.

Maksimālā aizdevuma summa ir atkarīga gan no programmas veida, ar kuras palīdzību tiek saņemts finansējums, gan mērķa, kam tas paredzēts, kā arī komersanta tipa. Parasti līdzekļi investīcijām ir lielāki nekā tie, kas paredzēti apgrozāmajiem līdzekļiem. Vislielākie aizdevumi ir pieejami lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām saimniecībām – to summa var pārsniegt 2 000 000 latu.

Jāpiebilst, ka Hipotēku bankā ir pieejams ne tikai kredīts biznesam, bet arī apmācības un iespēja iegūt praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā. Proti, Starta programma, kas ir paredzēta jauno uzņēmēju biznesa ideju realizācijai, iekļauj gan finansiālu atbalstu, gan nepieciešamās apmācības, kā arī konsultācijas biznesa plāna izstrādē un realizācijā. Šīs programmas ietvaros tiek atbalstīti projekti par summu, kas nepārsniedz 60 000 latu.

Leave a Comment.