MĀCIES NEKLĀTIENĒ UN IEGŪSTI ATESTĀTU – R1TV.LV

Rīgā paveras viena no lielākajām vidusskolu izvēles iespējām un viena no tām – Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Mācīšanās attālināti tālmācības vidusskolā garantē, ka var nestaigāt uz skolu un tikai 1 gada laikā apgūt vidusskolas programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Mācību programma ir pārdomāta, gudri veidota un perfekti izpildīta, lai mācīšanās process būtu maksimāli interesants, viegls un aizraujošs! Mācoties internetā iegūtā vidējā izglītība tiek atzīta jebkur pasaulē un tāpēc skolēns var turpināt mācības augstākās izglītības iestādēs. Uz 1. tālmācības vidusskolu var pāriet no citām skolām, pat mācoties jau 12. klasē. Un, kas ir pats galvenais, nav jāzaudē tik dārgais laiks, jo nav jāizlaiž semestris, gaidot uzņemšanu. Pilnīgi visi mācību priekšmeti, kurus jaunietis jau ir apguvis, tiks ieskaitīti, nepieciešams vien uzrādīt sekmju izrakstu. Tādējādi būs iespējams apgūt visas vajadzīgās zināšanas, kam jābūt vidusskolas programmā – tikai mācību process ir daudz mobilāks.

Mācību process Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā eSKOLAS vidē atbilstoši izglītības programmai ietver studenta patstāvīgas mācības vadoties pēc tālmācības mācību materiāliem un video. Ikvienam mācību priekšmetam ir ieplānots noteikts skaits klātienes grupu konsultāciju, individuālas konsultācijas klātienē un individuālas konsultācijas neklātienē, kā arī ieskaites, kas jānokārto pēc noteikta grafika, vai pēc individuāli izstrādāta mācību grafika konkrēti skolēnam ieteicamajam grafikam. Galvenā tālmācības izglītības priekšrocība ir iespēja pašam kontrolēt zināšanu iegūšanas procesu. Tomēr jāatceras, ka tā tik un tā ir un paliek skola, tāpēc skolēnu sagaida liela slodze – skolēni kārto visas tās pašas ieskaites un eksāmenus, tāpat kā to dara citu skolu skolēni, un pēc pārbaudēm tiesīgi saņemt valsts parauga atestātu.

Neviens nešaubās, ka šajās dienās mācības tiešsaistē ir ļoti ērts un mūsdienīgs apmācību veids, kā arī svarīgs zināšanu gūšanu avots. Skolēnam tas garantē ērtāku mācību gaitu, jo viņš pats var brīvi organizēt savu mācību laiku. Tālmācība ir labākais mācību modelis patstāvīgiem un mūsdienīgiem jauniešiem, kas grib paši organizēt savu laiku un pabeigt vidusskolu.

Tālmācības vidusskola garantē, ka skolēns var vērsties pie skolotāja konsultācijās tiešsaistē vai forumā un Skype. Uz vietas var prasīt padomus arī citiem virtuālajiem klasesbiedriem. Šādi iegūta vidējā izglītība iemāca ne vien nepieciešamās zināšanas, bet iemāca organizēt savu laiku un orientēties internetā.