RŪPĒJIES PAR UGUNSDROŠĪBU AR FN-SERVISS

 FN-Serviss piedāvā automātiskās ugunsdzēsības sistēmas.

FN-Serviss nodrošina vairāku veidu ugunsdrošības  sistēmas- piemēram, automātiskās dzēšanas sistēmas, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizāijas sistēmas, dūmu un karstuma kontroles sistēmas, kā arī vairākus citus risinājumus.

FN-Serviss piedāvā automātiskās ūdens ugunsdzēsības sistēmas, kuras var iedalīt trīs veidos- ūdens strūklas, ūdens miglas va ūdens putu dzēšanas sistēmas.

Vēl viena iespējamā ugunsdrošības sistēma (http://fnserviss.lv/automatiskas-udens-ugunsdzesibas-sistemas/ ) ir aerosola dzēšanas sistēma. Tās darbību nodrošina cietu energomateriālu ķīmiska reakcija, kas rada efektīvu pulvera aerosolu. Tas nodzēš uguni dažu sekunžu laikā.Būtiski arī, ka šī ugunsdrošības sistēma ir draudzīga videi, jo neveicina globālās sasilšanas efektu.

Fn-Serviss piedāvā arī konsultācijas ugunsdrošības jautājumos. Piemēram, objektu ugunsdrošības auditu, vajadzīgā ugunsdzēšanas inventāra aprēķināšanu, kā arī rekomendāciju sniegšanu šajos un daudzos citos ar ugunsdrošību saistītos jautājumos.

Kā minēts, FN-Serviss saviem klientiem piedāvā dažādas signalizācijas iekārtas- ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, bet arī vairākus citus ar drošību saistītus risinājumus- piemēram, apsardzes un video novērošanas sistēmas.

Nelaimi nevar paredzēt iepriekš, tieši tāpēc parūpējies par savu un citu  drošību kopā ar FN-Serviss profesionāļu komandu.

FN-SERVISS- KONSULTĀCIJAS UN RISINĀJUMI DARBA AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS

FN-Serviss sniedz savus pakalpojumus arī darba aizsardzības jomā. Ņemot vērā, ka katrā uzņēmumā nepieciešamie darba aizsardzības pasākumi ir atšķirīgi, FN-Serviss  nodrošina konkrētajam klientam vajadzīgos pasākumus- piemēram, darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanu,individuālās aizsardzības līdzekļu izvēli, kā arī citus pasākumus pēc nepieciešamības.

Vēlies iegūt zināšanas darba aizsardzības jomā? Piesakies darba drošības kursiempie FN-Serviss. Saskaņā ar Ministra Kabineta noteikumiem, kursi ilgst 60 stundas, un tajos iegūsi visas vajadzīgās zināšanas- piemēram, par vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, kā arī darba vides risku ietekmi un to novērtēšanu. Kursos apgūtais ļaus veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā, kas nav atzīts par bīstamu darba vidi.

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma aktivitāšu plānošana, lai nodrošinātu drošu darba vidi. Izvēlies sadarbību ar FN-Serviss un parūpējies par veselībai nekaitīgu darba vidi darbiniekiem uzņēmumā.

 Civilā aizsardzība ir pasākumu kopums, kas tiek īstenots, lai nodrošinātu reaģēšanu katastrofu gadījumos vai katastrofas draudu gadījumā. Civilās aizsardzības likums nosaka, ka civilās aizsardzības plāns nepieciešams augstas bīstamības objektos, kā arī ēkās, kurās uzturās vairāk kā piecdesmit cilvēku vienlaicīgi. FN-Serviss piedāvā plāna izstrādi atbilstoši vajadzībām, kā arī tā saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.

FN-Serviss – uzticams partneris jebkuram uzņēmumam- darba aizsardzības, ugunsdrošības, civilās aizsardzības un citu drošības pasākumu īstenošanā.