VAJADZĪGI EFEKTĪVI RISINĀJUMI UGUNSDROŠĪBAS JOMĀ? IZVĒLIES FN-SERVISS!

www.fnserviss.lvKatrā uzņēmumā vajadzīgs rūpēties par drošu darba vidi, tāpēc jāmeklē risinājumi, kā to efektīvi nodrošināt.

Ja uzņēmumā aktuāls jautājums ir darba vides riska faktori un to novērtēšana, ar ugunsdrošību saistīti risinājumi vai civilās aizsardzības plāns, nepieciešams vērsties pie kompetentiem speciālistiem.
Fn-serviss ir viens no vadošajiem drošības speciālistiem Baltijas valstīs, tā darbības virzieni – ugunsdrošība, darba aizsardzība un drošības sistēmas. Lai arī vispārējo darba aizsardzības prasību kopums ir vienāds visiem , Fn-serviss speciālisti veiks tieši Jūsu darba specifikai atbilstošo aizsardzības pasākumus.
Fn-Serviss piedāvātie darba aizsardzības pakalpojumi ietver gan dažādu veidu ieteikumus, gan vizītes un apsekošanas, gan konsultācijas par nepieciešamo aprīkojumu, kā arī par darba tiesiskajām attiecībām un organizatoriskajiem jautājumiem. Atkarībā no konkrētā uzņēmuma specifikas tiek organizēta darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, drošības zīmju noteikšana, kā arī citas aktivitātes.
Būtisks uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fnserviss.lv sniedz profesionālas konsultācijas arī šajā jomā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits un rekomendāciju sagatavošana, valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana , ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem . Tāpat tiek piedāvāta arī efektīva un atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZVEIDE UN UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA UN APKALPOŠANA
Ja uzņēmumā nepieciešams darba aizsardzības speciālists, noteikti noderēs Fn-serviss organizētie darba aizsardzības kursi. 60 stundu pamatlīmeņa kursos “Darba aizsardzībā” kursanti apgūst zināšanas par būtiskākajiem darba aizsardzības pamatjautājumiem. Šajos kursos apgūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu. Darba drošības kursi -laba iespēja apgūt jaunas zināšanas un uzreiz pielietot tās praksē.
Ja jāpilnveido vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā 2 veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt nelielos objektos, kur nav jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru. Šīs signalizācijas iekārtas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām , kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu, kurā ir ugunsgrēks vai bojājums. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru vai ir svarīgs paaugstināts drošības līmenis. Būtiski arī, ka automātiskās ugunsdzēsības drošības sistēmas ir viens no svarīgākajiem argumentiem pie apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.
Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena būtiska lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos uzņēmumos. Nepieciešamības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss komanda! Darba aizsardzības likumā noteikts, ka, lai veiktu darba aizsardzības pasākumus , darba devējs var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus pats vai norīkot kādu no darbiniekiem, vadoties pēc darbinieku skaita. Ja uzņēmuma darba aizsardzības organizatorisko struktūru kādu iemeslu dēļ nav iespējams izveidot, tad darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā speciālists. Ielūkojieties Fnserviss.lv piedāvājumā, kas pēc vajadzības Jūsu uzņēmumā veiks visus darba aizsardzības pasākumus!