VIDĒJĀ UN PAMATA IZGLĪTĪBA TĀLMĀCĪBĀ – MĀCIES ONLINE UN PATS PLĀNO SAVU APMĀCĪBU LAIKU!

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola - tālmācībaRīgas 1. Tālmācības vidusskola organizē mācības eksternātā jeb pilnībā patstāvīgu mācīšanos. Ja agrāk mācīšanās neklātienē nebija pārāk aktuāla, tad šobrīd vidējā izglītība mācoties neklātienē ir tik pat kvalitatīva, kā mācības klātienē skolā. Skolas programma ir pārdomāta, kompetenti sastādīta un lieliski īstenota, lai mācību process būtu iespējami efektīvs, viegls un aizraujošs! Mācoties internetā iegūtā vidējā izglītība ir atzīta visās valstīs un tāpēc skolēns var uzsākt turpmākas mācības augstākās izglītības iestādēs. Uz 1. tālmācības vidusskolu iespējams atnākt no jebkuras citas skolas, pat skolēns jau 12. klasē. Un, kas ir pats svarīgākais, nav jāzaudē tik dārgais laiks, jo nav jāiekavē vairāki mēneši, gaidot uzņemšanu. Pilnīgi visi mācību kursi, kurus skolēns ir apguvis jau iepriekš, tiks ieskaitīti, nepieciešams tikai uzrādīt sekmju izrakstu. Savukārt mācību programmu skolēns apgūs tā, kā viņam ir ērtāk, jebkurā vietā, kur ir pieeja internetam.

Mācību process Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā eSKOLAS vidē atbilstoši mācību programmai ietver studenta patstāvīgas mācības pēc tālmācības mācību materiāliem un video. Katram mācību priekšmetam ir ieplānots noteikts skaits konsultāciju klātienē, individuālas konsultācijas klātienē un individuālas neklātienes konsultācijas, kā arī pārbaudījumi, kas jānokārto pēc noteikta grafika, vai pēc individuāli izstrādāta grafika piemēroti skolēnam ieteicamajam grafikam. Lielākā tālmācības izglītības priekšrocība ir iespēja individuāli regulēt zināšanu iegūšanas tempu. Tomēr jāatceras, ka arī tālmācības skola ir un paliek skola, tāpēc skolēnu sagaida diezgan liela slodze – skolēni kārto visas obligātās ieskaites un eksāmenus, tāpat kā parastās skolas skolēni, un pēc pārbaudēm tiesīgi saņemt atestātu par vidējo izglītību.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola ( http://www.r1tv.lv/lv/talmaciba ) – iemesli, kāpēc ir vērts mācīties attālināti: * Ērts mācību process, izdevība mācīties pašam organizējot savu laiku no jebkuras vietas, kur ir pieeja internetam; * Tālmācības vidusskola sniedz iespēju komunicēt ar skolotājiem arī klātienē, ierodoties uz konsultācijām; * Skola nodrošina skolēnus ar visiem nepieciešamajiem mācību materiāliem online; *Iespēja mācīties attālināti un pabeigt mācības viena gada laikā; * Tālmācības izglītība nozīmē, ka var ne tikai iziet vidusskolas programmu, bet arī pilnveidot darba iemaņas Internetā, kas noderēs arī veiksmīgajā nākotnē.

Tālmācība bez šaubām ir nākotne un daudzās valstīs parādās arī pirmās virtuālās skolas. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola šo jaunumu popularizē arī Latvijas izglītības sistēmā. Šādā mācību procesā iegūta izglītība ļauj apgūt ne tikai svarīgākās zināšanas, bet iemāca organizēt laiku un orientēties online.